Jednym z zagadnień, które poruszane jest w szkole na przedmiocie związanym z geografią, jest liczba ludności danego regionu. W oparciu o tą tematykę należy znać pojęcie takie jak przyrost naturalny. Przyrost naturalny jest to różnica pomiędzy liczbą żywych urodzeń, a liczbą zgonów. Różnica ta określa stan rozwoju oraz zmiany liczby ludności danego obszaru. Jeśli wynik jest dodatni, mówi się o przyroście naturalnym. Jeśli ujemna, mamy do czynienia z ubytkiem naturalnym. Innymi słowy przyrost naturalny jest wskaźnikiem wykazującym różnicę pomiędzy liczbą urodzeń, a zgonów. Wyniki tych obliczeń wykorzystywane są do tworzenia statystyk, a jednostką, która został przyjęta są promile. Jak obliczyć przyrost naturalny?

Jak obliczyć przyrost naturalny?

Jak obliczyć przyrost naturalnyPoczątkowo wystarczy od liczby, która wyraża ilość osób urodzonych odjąć liczbę osób, które zmarły w danym roku. Następnie, aby obliczyć współczynnik przyrostu wrażony w promilach, uzyskany wynik trzeba podzielić przez ogólną liczbę ludności oraz pomnożyć o 1000 promili. Dzięki tego typu obliczeniom i stworzonym na ich podstawie statystykom, można wyróżnić kilka rodzajów regionów oraz opisać sytuację gospodarczą, społeczną, urbanizacyjną państw. Zazwyczaj kraje, które posiadają bardzo wysoki przyrost naturalny zaliczane są do państw słabo rozwiniętych. Należą do niech m.in. kraje Afrykańskie oraz regiony Ameryki Łacińskiej. Mając na uwadze analizę stanu demograficznego państwa należy wziąć także pod uwagę przyrost rzeczywisty. Odzwierciedla on liczbę ludności, która migrowała z lub do państwa.

Przyrost rzeczywisty

Aby obliczyć przyrost rzeczywisty należy do liczby przyrostu naturalnego dodać saldo migracji. Saldo migracji obliczamy na podstawie danych migracyjnych. Należy od liczby imigracji odjąć liczbę osób opuszczających państwo.
Biorąc pod uwagę dwa omawiane zjawiska można realnie ocenić zmiany liczby ludności, jakie zachodzą na danym rejonie w ciągu określonego czasu. Pozwala to także określić sytuację gospodarczą państwa, jak również znaleźć rozwiązania, które pomogą danemu regionowi.

[Głosów:55    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here