Statystyka matematyczna obejmuje takie zagadnienia jak średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanta, prawdopodobieństwo zdarzeń losowych, kombinatoryka, wariancja i odchylenie standardowe. Średnia arytmetyczna liczb to iloraz sumy liczb i ilości tych liczb. Aby obliczyć średnią arytmetyczną dodajemy do siebie wszystkie liczby i dzielimy wynik przez ilość tych liczb. Średnia ważona występuje, gdy do elementów przypisywane są różne wagi w taki sposób, że elementy o najwyższej wadze mają największy wpływ na średnią. Aby obliczyć średnią ważoną musimy pomnożyć każdy element przez jego wagę i zsumować powstałe wyniki, a następnie podzielić przez sumę wag. A jak obliczyć medianę?

Jak obliczyć medianę?

jak obliczyć medianęMediana jest to wartość środkowa, przeciętna w uporządkowanym szeregu. Aby wyznaczyć medianę musimy zlokalizować w uporządkowanym szeregu liczb wartość środkową. Jak obliczyć medianę? Medianę jesteśmy w stanie wyliczyć tylko w przypadku, gdy występują dwie wartości środkowe przez zsumowanie ich i podzielenie przez 2. Dominanta (moda lub modalna) jest to najczęściej występująca wartość. Aby ją wyznaczyć wystarczy zlokalizować liczbę, która powtarza się najczęściej. Dominanta nie musi zawsze występować.

Jednym z pytań, które wpasowuje się w kombinatorykę jest pytanie „ile jest liczb pięciocyfrowych, w których występują jedynie cyfry {0,1,2,3}?”. A odpowiedzią na postawione pytanie jest liczba 768. Rozwiązaniem zadania jest taka liczba, ponieważ na pierwszym miejscu liczby nie może stać cyfra zero, co sprawia, że jest ona wykluczona, a więc zamiast pomnożenia pięciu 4, mnożymy jedną 3 i cztery 4, co daje nam liczbę 768.

Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych

Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych, w którym zdarzeniem losowym może być rzut monetą lub kostką do gry. Aby rozwiązać zadanie z prawdopodobieństwa należy określić moc zbioru omega (która w przypadku dwukrotnego rzutu kostką wynosi 36), sformułować zdarzenie A, którego wymaga zadanie oraz określić moc tego zdarzenia, następnie wystarczy przyrównać moc sformułowanego zdarzenia A do mocy zbioru omega. Otrzymany wynik jest prawdopodobieństwem zdarzenia A. Jak widać statystyka nie jest taka straszna jak się wydaje, a gdy poświęci się odrobinę czasu na jej zrozumienie staje się ona o wiele prostsza.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here